CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH KHANG

Địa chỉ: Đường Hồng, Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội

Hotline: 0934.474.699

Email: Ktminhkhang2020@gmail.com

Website: minhkhangpt.com